Donderdag 13 april werd de E. du Perronprijs uitgereikt aan Stefan Hertmans voor zijn roman De bekeerlinge. Deze prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldsom van 2500 euro, wordt jaarlijks toegekend aan personen of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan een beter begrip van de multiculturele samenleving. Anton Grunberg hield ter gelegenheid van de prijsuitreiking in het brabants kenniscentrum kunst en cultuur te Tilburg de E. du Perronlezing met als titel Het paradijs.

Op de genomineerdelijst stonden behalve Stefan Hertmans ook Rodaan al Galidi met Hoe ik talent voor het leven kreeg en Carolijn Visser met Selma. De bekeerlinge speelt zich af aan het einde van de 11e eeuw. De Kruistochten staan op punt van uitbreken, het katholieke geloof viert hoogtij. Tegen deze achtergrond besluit Vigdis Adelaïs uit liefde een Joodse jongeman te volgen, die op de vlucht is vanwege zijn geloof.

Hertmans volgt deze vlucht een millenium later, op zo’n manier verwoord dat je bijna fysiek meereist door het landschap. Hij maakt hierbij gebruik van zowel bronnen als de verbeelding en de link naar vluchtelingen in de huidige tijd is snel gemaakt. Verstoten worden, je bedreigd voelen en moeten vluchten is helaas van alle tijden.

Geschreven door Marieke op 18-04-2017.