De nieuwe boekenbarometer en e-bookbarometer van CB laten zien dat de groei in e-bookverkoop geleidelijk aan minder hard stijgt en dat het aandeel fysieke boeken dat via internet is verkocht gegroeid is met 3,4%. Toch daalt de gemiddelde prijs van een e-book nog steeds, deze is nu 50,3% van de gemiddelde fysieke prijs.

In de nieuwe boekenbarometer staat ook dat het genre romantiek is naar verhouding beter vertegenwoordigd in de e-bookafzet dan in de afzet van fysieke boeken. Voor het fysieke boek geldt dat fictie, kinderen en Young Adult het sterkst vertegenwoordigd zijn. De afzet van het fysieke boek laat in genres een bredere spreiding zien, dan de afzet van e-books.

Geschreven door EPN op 11-04-2017.