E-books zijn erg populair, ze kosten geen ruimte in de boekenkast en gaan niet kapot door herhaaldelijk lezen. Maar naast het gesteggel over de (te) hoge btw die er nog altijd op zit, zijn ze ook onderwerp van een juridische strijd waar de partijen aan weerszijden als ware kemphanen strijden. Boekennieuws heeft daar al eerder over bericht, maar deze soap-achtige affaire draait om het botsen van twee rechten: het recht van de uitgever om betaald te worden voor boeken die zij uitgeven en het recht van de koper om iets wat zij aangeschaft hebben tweedehands te verkopen. Bijkomend pijnpunt is dat e-books makkelijk te kopiëren zijn en ook veelvuldig gedeeld worden. Website Tom Kabinet, een platform waar e-books tweedehands gekocht en verkocht kunnen worden, tracht illegale kopieën te voorkomen en heeft daar strikte regels voor opgesteld. De uitgeverijen vinden dit niet voldoende en trachtten daarom al geruime tijd om de site te sluiten, wat de basis voor het juridisch dispuut vormt. De lokale rechtbanken konden echter geen een oordeel vellen en hebben de zaak doorverwezen naar het Europese Hof. Misschien een wijs besluit, maar of dit tot een tijdig oordeel leidt? U mag het zeggen.

Geschreven door Rory Ceulen op 14-07-2017.