Boekennieuws.

Nieuws, reportages en achtergronden uit de wereld van het boek

actueel

Boek over politieke prenten

Onlangs verscheen het boek Tussen politiek en publiek. Politieke prenten uit een opstandige tijd, 1880-1919 van Eveline Koolhaas-Grosfeld en Marij Leenders. In het boek hebben zij ruim tachtig (spot)prenten uit de periode 1880-1919 bijeen gebracht, waarmee ze op een nieuwe manier de relatie tussen politiek en publiek laten zien.

In deze periode veranderde er veel in de Nederlandse politiek. Nieuwe groeperingen kwamen op, zoals de socialisten. Deze werden door de zittende macht als bedreiging gezien. De roep om algemeen kiesrecht werd steeds luider en binnen het parlement werd fel gedebatteerd over de grondwetsherziening. De prenten getuigen van deze rumoerige tijd. Daarbij kwam dat het voor politici belangrijk om gekend te worden. Prenten waren hiervoor het middel bij uitstek, waarbij het ook thans nog geldende adagium ontstond: er is niet zoiets als slechte publiciteit.

Eveline Koolhaas-Grosfeld is kunsthistoricus en werkzaam als zelfstandig onderzoeker en beeldredacteur. Ze schreef over de achttiende- en negentiende-eeuwse prentkunst in onder meer haar proefschrift ‘De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800’ (Zutphen 2010) en het tijdschrift De Moderne Tijd.
Marij Leenders is universitair docent en onderzoeker politieke en religie geschiedenis bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Recente publicatie over politieke beeldcultuur samen met Andreas Biefang (red.): Erich Salomon & het ideale Parlement. Fotograaf in Berlijn en Den Haag, 1928–1940 (Amsterdam 2014).

Geschreven door Johanna Kraakman op 29-04-2019.