Boekennieuws.

Nieuws, reportages en achtergronden uit de wereld van het boek

actueel

Ida Gerhardt staart weer over de IJssel

Vrijdag is in Zutphen een standbeeld onthuld van de Ida Gerhardt. De stad draagt Gerhardt een warm hart toe en die liefde was wederzijds. In de wijk Leesten is een singel naar haar genoemd en de dichteres heeft bij de opening destijds zelf een boompje geplant op de grond van wat vroeger Warnsveld was. Hier woonde de dichteres enige tijd en hier zou ze ook overlijden in 1997. In 1940 kreeg Gerhardt een baan aan het Gemeentelijk Lyceum te Kampen, waar haar liefde voor het waterrijke landschap zich ontwikkelde dat in latere gedichten tot uitdrukking zou komen. Ze publiceerde precies één dag voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog haar eerste bundel, Kosmos. De bezetting inspireerde haar tot een van haar beroemdste gedichten, Het Carillon, dat in 1945 verscheen in haar tweede bundel, Het Veerhuis. Hiervoor ontving ze de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, maar Ida’s familie misgunde het haar. De slechte band tussen Ida en met name haar moeder vormde het onderwerp van meerdere gedichten, zoals Het Levend Monogram. Niettemin schreef ze in Kampen nog drie dichtbundels en vertaalde ze de Georgica van Vergilius. In 1998 stelde de gemeenteraad van Zutphen de Ida Gerhardt Poëzieprijs in, die iedere twee jaar wordt uitgereikt. Nu staat Gerhardt in Zutphen weer op de kade en kijkt uit over de IJssel. Een iconisch beeld uit de documentaire De wording van Cherry Duyns. Het bronzen beeld is in Zutphen gemaakt door beeldhouwster Herma Schellingerhoudt. Mieke Koenen gaf als biograaf van Ida Gerhardt een lezing over de dichteres en haar band met de beeldende kunst.

Geschreven door Marieke op 04-09-2018.