Boekennieuws.

Nieuws, reportages en achtergronden uit de wereld van het boek

column

‘Ik weende, ik geloofde’ (1)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 17-03-2018 - geen reacties.

In het voorjaar van 1803 deed een reiziger een dorpje in Frankrijk aan en bestelde in een herberg zijn avondeten. Een wel zeer wakkere dorpeling zag alras wie de man was: de vermaarde schrijver François René vicomte de Chateaubriand. Natuurlijk liep de halve bevolking uit. En ziedaar, twee bedeesde echtelieden duwden hun zoontje naar voren richting vreemdeling en het baasje zei de zin op die zijn ouders hem zorgvuldig hadden ingeprent: ‘Ik kom mijnheer

Lees verder

Schopenhauer wel (4)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 05-03-2018 - geen reacties.

In zijn blijspel You Never Can Tell voert George Bernard Shaw een ober ten tonele die zijn gasten aanraadt Schopenhauer te lezen, aangezien deze zo interessante uitspraken over de vrouw doet. Hij, de kelner, is bij lange na de enige niet die van de Duitse wijsgeer slechts deze teksten kent. Ze zijn te vinden in Schopenhauers mengelwerk Parerga und Paralipomena, deel 4, hoofdstuk XXVII: Über die Weiber.

Vrouwen zijn volgens onze filosoof schepsels klein van stuk,

Lees verder

Schopenhauer wel (3)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 26-02-2018 - geen reacties.

Petite histoire 1. Het schijnt dat de Schopenhauers Nederlandse wortels hadden. Senior sprak onze taal nog goed, zoon Arthur helemaal niet meer.

Even een nabrander, zoals wij dat bij de Koninklijke Luchtmacht noemden. Veronderstel, zo schrijft Schopenhauer junior, dat u de voogd bent van een knaap met wie wegens zijn eigengereidheid en betweterij geen land te bezeilen is. Probaat tegengif: laat hem de geschriften van Hegel lezen, die zullen hem afstompen , zodat u van

Lees verder

Schopenhauer wel (2)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 18-02-2018 - geen reacties.

Tijdens mijn propedeuse aan de Sorbonne werd ik deze eerbiedwaardige oude dame één maal per week, op vrijdagmiddag, ontrouw, door me naar haar geduchte rivaal, het Collège de France, te reppen om de cursus van de briljante fenomenologische filosoof Maurice Merleau-Ponty over Corps et âme te volgen. Ik vond het altijd een bijzondere belevenis. We zaten niet in een collegezaal maar in een klein aftands theater. Op het toneel slechts een houten stoel en

Lees verder

Schopenhauer wel (1)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 10-02-2018 - geen reacties.

Via een bevriende typografe, die zich enorm verdienstelijk heeft gemaakt voor de publicatie van mijn (nog steeds verkrijgbare) prachtroman Terug naar Ochsenkoppel, heb ik kennis gemaakt met een man, die zijn brood verdiende met de wijsbegeerte. Misschien had ik beter kunnen reppen van ‘droog brood’; zijn universiteit moest namelijk altijd uit duistere laadjes wat moneten bijeen schrapen, teneinde hem een onderzoekprojectje te kunnen toeschuiven en hem in staat te stellen een paar colleges te

Lees verder

Bedankt, Belgische burggraaf!

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 29-01-2018 - geen reacties.

Waar het hart vol van is, vloeit de inktpot van over, meende Dinges. Ik ben daarom zo vrij nog een column te wijden aan Honoré de Balzac.

Hij was niet alleen een reus van de schone letteren, hij was ook een gigant voor de vertegenwoordigsters van het schone geslacht; waarbij zijn jachtkoorts niet uitging naar dweperige gemakkelijke prooien doch uitsluitend naar markiezinnen en hertoginnen, dames die zich bepaald geen varkensblazen voor lampions lieten verkopen. Toch was

Lees verder

Persoonlijk over een genie

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 21-01-2018 - geen reacties.

We weten allemaal wie Shakespeare was. Maar weten we ook wie wel ‘de Shakespeare van de romankunst’ wordt genoemd? Ik heb het eerst kortelings ontdekt; het is Honoré de Balzac. En de bijnaam is verdiend, vind ik; zowel de Fransman als de Brit schept een landschap waarin vogels van elke denkbare pluimage hun nest komen bouwen.

Is het niet ongerijmd de reus van de Franse bellettrie af te doen met één enkele column? ‘Laten we

Lees verder

Zwitser, Deen en Deense

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 14-01-2018 - geen reacties.

Ik heb in mijn leven slechts één persoon ontmoet die mij iets kon vertellen over Carl Spitteler. Die unieke figuur was een Nederlander die in Duitsland was opgegroeid. Hij had daar het gymnasium en de universiteit gedaan en was in Bonn gepromoveerd op een proefschrift over de receptie van Heinrich Heine in Nederland. Hij sprak onze taal met een zwaar Duits accent, zodat menigeen hem op het eerste gehoor voor een wasechte ‘mof’ hield.

Lees verder

Het boek van Titia (2)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 04-01-2018 - geen reacties.

NOOT. De enorme populariteit van Prévosts boek kan men onder meer afmeten aan het feit dat het twee keer op muziek is gezet en niet door de minsten: Manon van de Fransman Jules Massenet beleefde haar première in 1884 en Manon Lescaut van de Italiaan Giacomo Puccini in 1893.

Wie was Titia Gorter?

Zij werd in 1879 geboren te Winschoten geboren als dochter van een rechter. Het was niet vaders bedoeling dat de twee meisjes in

Lees verder

Het boek van Titia (1)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 30-12-2017 - geen reacties.

Eén van mijn boeken wip ik altijd met enige eerbied uit de kast. Dat heeft niets te maken met de inhoud. Hoewel dat eigenlijk best zou kunnen, want het is een wereldberoemde klassieker uit de Franse letterkunde, overal met genot — en vroeger ook wel met rode koontjes — gelezen, het verslag van een zinderende en uiteindelijk fatale hartstocht uit de Rococo, de tijd van hoepelrokken en poederpruiken, kortom: Histoire du chevalier Des Grieux

Lees verder