Boekennieuws.

Nieuws, reportages en achtergronden uit de wereld van het boek

column

Lijsten… Lijstjes… (1)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 20-05-2018 - geen reacties.

‘De beste honderd boeken’… ‘De beste vijftig romans’… Hebben de nijvere, nieuwsgierige lezeressen en lezers iets aan dergelijke opsommingen? Misschien enkele ogenblikken verstrooiing. Misschien zelfs stuiten zij op een vergeten aardewerk potje waarin een paar goudstukken liggen te fonkelen. Zoals overal dient men zich hier te wachten voor overijlde oordelen. Eerst eens de ontstaansgeschiedenis nagaan, zou ik zeggen. Fransen zijn chauvinisten. In mijn Parijse tijd heb ik verschillende Franzosen horen beweren: ‘Onze taal is de mooiste van

Lees verder

Een – één – gedicht (2 en slot)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 06-05-2018 - geen reacties.

Onder de korenmaat houden of op de markt brengen? Het schijnt dat er auteurs zijn die dit dilemma op hun bord vinden. Ik kan het moeilijk geloven. Doorgaans zie je deze dames en heren namelijk achter uitgevers aanhollen, in de hoop er een te strikken. Een niet nader te noemen schrijfster is dat gelukt en zij belt de kerel twee per week op om te vernemen hoeveel exemplaren van haar verhalenbundel zijn besteld. (Commentaar

Lees verder

Een – één – gedicht (1)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 30-04-2018 - geen reacties.

Een oud-collega annex oude vlam verblijdde mij een dezer dagen met een kattenbelletje dat zij bij het kuisen van haar archief had gered van het ronde dossier. Het mat 17,5 bij 10 centimeter, was in vieren gevouwen en droeg een koffie-verkeerd kleur, geen wonder, want het was minstens zestig jaar oud. Er was wel prima vulpeninkt gebruikt, het handschrift was nog uitstekend leesbaar. De tekst gold een gedicht van drie kwatrijnen. Geen titel, geen

Lees verder

Losse eindjes (3 en slot)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 22-04-2018 - geen reacties.

Na zijn avontuur met markiezin Delphine de Custines stortte Chateaubriand zich in de armen van gravin Pauline de Beaumont. Hij beschreef haar als niet bepaald moeders mooiste, wat niet wegnam dat zij voor hem de romantische liefde belichaamde, reden waarom hij haar ‘Zwaluw’ noemde. Zij was intelligent, had een uitgelezen smaak voor de letteren en haar salon werd graag bezocht door vooraanstaande auteurs; het schrijverstalent van haar geliefde maakte op haar diepe indruk. Toen Chateaubriand

Lees verder

Losse eindjes (2)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 15-04-2018 - geen reacties.

Op zaterdag 10 februari jongstleden ontviel mij een dierbare kameraad. We waren ook leesvrienden en, ach, hebben we rijke uren doorgebracht met onze gedachtewisselingen over schrijvers en hun boeken! Ik zou mijn lezeressen en lezers niet met dit privé verlies aan boord komen, ware het niet, dat Chateaubriand ter zake zo gevoelvolle woorden heeft genoteerd. ‘Men heeft er geen idee van wat een verlaten hart is, als men niet alleen is blijven dwalen door plaatsen

Lees verder

Losse eindjes (1)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 09-04-2018 - geen reacties.

Hoewel het door sommigen ten stelligste wordt ontkend, ben ik een ordelijk man. Daarom vind ik het tijd worden een aantal losse eindjes in mijn laatste twee reeksen bijdragen af te sluiten met passende knopen. Schopenhauer, om te beginnen. Helemaal aan het begin had ik beloofd dat ik terug zou komen op de titel van ’s mans hoofdwerk: Die Welt als Wille und Vorstellung. Met name dat Wille maakt de zaak er niet gemakkelijker op.

Lees verder

‘Ik weende, ik geloofde’ (2)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 01-04-2018 - geen reacties.

Napoleon, toen nog ‘eerste consul voor het leven’, maakte kennis met Chateaubriand op een receptie ten paleize. Hij mocht de man. Hij mocht vooral ’s mans denkbeelden; die had hij opgedolven uit Le Génie du Christianisme. Het ging hem uiteraard uitsluitend om het te verwachten politieke voordeel: de ideeën van de Bretonse burggraaf konden zorgen voor rust in de tent en fungeren als smeerolie in het fijne raderwerk van de betrekkingen tussen de consul

Lees verder

Schopenhauer wel (5)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 25-03-2018 - geen reacties.

Is het niet van de dolle? Nederlandse bleekgezichten reppen zich met hoogst vervuilende vliegmachines naar een tropisch land, teneinde zichzelf aldaar op te knappen met huidkanker wegens dagenlang bakken in de stralen van de koperen ploert? Misschien heeft het met mijn ver gevorderde leeftijd te maken. Zaak is dat ik in toenemende mate aandrang voel om hier en daar een orgelpunt te zetten of een balansje op te maken. O, u hebt de zeven of acht

Lees verder

‘Ik weende, ik geloofde’ (1)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 17-03-2018 - geen reacties.

In het voorjaar van 1803 deed een reiziger een dorpje in Frankrijk aan en bestelde in een herberg zijn avondeten. Een wel zeer wakkere dorpeling zag alras wie de man was: de vermaarde schrijver François René vicomte de Chateaubriand. Natuurlijk liep de halve bevolking uit. En ziedaar, twee bedeesde echtelieden duwden hun zoontje naar voren richting vreemdeling en het baasje zei de zin op die zijn ouders hem zorgvuldig hadden ingeprent: ‘Ik kom mijnheer

Lees verder

Schopenhauer wel (4)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 05-03-2018 - geen reacties.

In zijn blijspel You Never Can Tell voert George Bernard Shaw een ober ten tonele die zijn gasten aanraadt Schopenhauer te lezen, aangezien deze zo interessante uitspraken over de vrouw doet. Hij, de kelner, is bij lange na de enige niet die van de Duitse wijsgeer slechts deze teksten kent. Ze zijn te vinden in Schopenhauers mengelwerk Parerga und Paralipomena, deel 4, hoofdstuk XXVII: Über die Weiber.

Vrouwen zijn volgens onze filosoof schepsels klein van stuk,

Lees verder