Boekennieuws.

Nieuws, reportages en achtergronden uit de wereld van het boek

column

Losse eindjes (2)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 15-04-2018 - geen reacties.

Op zaterdag 10 februari jongstleden ontviel mij een dierbare kameraad. We waren ook leesvrienden en, ach, hebben we rijke uren doorgebracht met onze gedachtewisselingen over schrijvers en hun boeken! Ik zou mijn lezeressen en lezers niet met dit privé verlies aan boord komen, ware het niet, dat Chateaubriand ter zake zo gevoelvolle woorden heeft genoteerd. ‘Men heeft er geen idee van wat een verlaten hart is, als men niet alleen is blijven dwalen door plaatsen

Lees verder

Losse eindjes (1)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 09-04-2018 - geen reacties.

Hoewel het door sommigen ten stelligste wordt ontkend, ben ik een ordelijk man. Daarom vind ik het tijd worden een aantal losse eindjes in mijn laatste twee reeksen bijdragen af te sluiten met passende knopen. Schopenhauer, om te beginnen. Helemaal aan het begin had ik beloofd dat ik terug zou komen op de titel van ‘s mans hoofdwerk: Die Welt als Wille und Vorstellung. Met name dat Wille maakt de zaak er niet gemakkelijker op.

Lees verder

‘Ik weende, ik geloofde’ (2)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 01-04-2018 - geen reacties.

Napoleon, toen nog ‘eerste consul voor het leven’, maakte kennis met Chateaubriand op een receptie ten paleize. Hij mocht de man. Hij mocht vooral ‘s mans denkbeelden; die had hij opgedolven uit Le Génie du Christianisme. Het ging hem uiteraard uitsluitend om het te verwachten politieke voordeel: de ideeën van de Bretonse burggraaf konden zorgen voor rust in de tent en fungeren als smeerolie in het fijne raderwerk van de betrekkingen tussen de consul

Lees verder

Schopenhauer wel (5)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 25-03-2018 - geen reacties.

Is het niet van de dolle? Nederlandse bleekgezichten reppen zich met hoogst vervuilende vliegmachines naar een tropisch land, teneinde zichzelf aldaar op te knappen met huidkanker wegens dagenlang bakken in de stralen van de koperen ploert? Misschien heeft het met mijn ver gevorderde leeftijd te maken. Zaak is dat ik in toenemende mate aandrang voel om hier en daar een orgelpunt te zetten of een balansje op te maken. O, u hebt de zeven of acht

Lees verder

‘Ik weende, ik geloofde’ (1)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 17-03-2018 - geen reacties.

In het voorjaar van 1803 deed een reiziger een dorpje in Frankrijk aan en bestelde in een herberg zijn avondeten. Een wel zeer wakkere dorpeling zag alras wie de man was: de vermaarde schrijver François René vicomte de Chateaubriand. Natuurlijk liep de halve bevolking uit. En ziedaar, twee bedeesde echtelieden duwden hun zoontje naar voren richting vreemdeling en het baasje zei de zin op die zijn ouders hem zorgvuldig hadden ingeprent: ‘Ik kom mijnheer

Lees verder

Schopenhauer wel (4)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 05-03-2018 - geen reacties.

In zijn blijspel You Never Can Tell voert George Bernard Shaw een ober ten tonele die zijn gasten aanraadt Schopenhauer te lezen, aangezien deze zo interessante uitspraken over de vrouw doet. Hij, de kelner, is bij lange na de enige niet die van de Duitse wijsgeer slechts deze teksten kent. Ze zijn te vinden in Schopenhauers mengelwerk Parerga und Paralipomena, deel 4, hoofdstuk XXVII: Über die Weiber.

Vrouwen zijn volgens onze filosoof schepsels klein van stuk,

Lees verder

Schopenhauer wel (3)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 26-02-2018 - geen reacties.

Petite histoire 1. Het schijnt dat de Schopenhauers Nederlandse wortels hadden. Senior sprak onze taal nog goed, zoon Arthur helemaal niet meer.

Even een nabrander, zoals wij dat bij de Koninklijke Luchtmacht noemden. Veronderstel, zo schrijft Schopenhauer junior, dat u de voogd bent van een knaap met wie wegens zijn eigengereidheid en betweterij geen land te bezeilen is. Probaat tegengif: laat hem de geschriften van Hegel lezen, die zullen hem afstompen , zodat u van

Lees verder

Schopenhauer wel (2)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 18-02-2018 - geen reacties.

Tijdens mijn propedeuse aan de Sorbonne werd ik deze eerbiedwaardige oude dame één maal per week, op vrijdagmiddag, ontrouw, door me naar haar geduchte rivaal, het Collège de France, te reppen om de cursus van de briljante fenomenologische filosoof Maurice Merleau-Ponty over Corps et âme te volgen. Ik vond het altijd een bijzondere belevenis. We zaten niet in een collegezaal maar in een klein aftands theater. Op het toneel slechts een houten stoel en

Lees verder

Schopenhauer wel (1)

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 10-02-2018 - geen reacties.

Via een bevriende typografe, die zich enorm verdienstelijk heeft gemaakt voor de publicatie van mijn (nog steeds verkrijgbare) prachtroman Terug naar Ochsenkoppel, heb ik kennis gemaakt met een man, die zijn brood verdiende met de wijsbegeerte. Misschien had ik beter kunnen reppen van ‘droog brood’; zijn universiteit moest namelijk altijd uit duistere laadjes wat moneten bijeen schrapen, teneinde hem een onderzoekprojectje te kunnen toeschuiven en hem in staat te stellen een paar colleges te

Lees verder

Bedankt, Belgische burggraaf!

Door Grijsaard Henk

Geschreven door Grijsaard Henk op 29-01-2018 - geen reacties.

Waar het hart vol van is, vloeit de inktpot van over, meende Dinges. Ik ben daarom zo vrij nog een column te wijden aan Honoré de Balzac.

Hij was niet alleen een reus van de schone letteren, hij was ook een gigant voor de vertegenwoordigsters van het schone geslacht; waarbij zijn jachtkoorts niet uitging naar dweperige gemakkelijke prooien doch uitsluitend naar markiezinnen en hertoginnen, dames die zich bepaald geen varkensblazen voor lampions lieten verkopen. Toch was

Lees verder