Boekennieuws.

Nieuws, reportages en achtergronden uit de wereld van het boek

kort nieuws

Kunnen schrijvers nog leven van de pen?

Een interessant artikel in de Volkskrant afgelopen weekend. De financiële positie van schrijvers in Nederland werd belicht, en blijkt geen vetpot te zijn voor het merendeel van de auteurs. Volgens cijferaars van de boekenbranche, KvB Boekwerk waren in 2016 zo’n negenhonderd auteurs actief in het ‘literair culturele segment’ en omdat het aantal schrijvers groeit, is een inschatting van duizend auteurs reëel. Van deze groep verdienden de ‘ervaren’ schrijvers in 2015 een gemiddeld bruto-jaarinkomen van 21 duizend euro, zo’n 1.500 euro netto per maand. Wat minder gevorderde schrijvers, zogenaamde ‘oeuvrebouwers’ moesten het doen met 18 duizend euro, nog geen 1.400 netto per maand. En ‘starters’ kwamen er wel heel bekaaid vanaf: een gemiddeld bruto-jaarsalaris van 11.492 euro, oftewel 900 euro netto per maand. Zeer succesvolle schrijvers zijn in dit plaatje niet meegenomen. De bloeiperiode voor schrijvers in Nederland begon in de jaren zestig, na het oprichten van het actiecomité ‘Schrijversprotest’, waar Harry Mulisch en Simon Vestdijk aan meededen. Het protest leidde tot een periode waarin met het geschreven woord de kost verdiend kon worden. Het lijkt erop dat schrijvers weer terugzijn in de situatie van de vroege jaren zestig, met als hedendaagse redenen voor deze teloorgang de opkomst van het internet en de daarop volgende neergang in de boekenverkoop. Een trieste zaak, want je kunt wel heel gepassioneerd alleen maar bezig willen zijn met schrijven, maar wie betaalt dan de huur?

Geschreven door Marieke op 10-08-2018.