Boekennieuws.

Nieuws, reportages en achtergronden uit de wereld van het boek

Privacy en Cookie

Privacy en Cookie

INLEIDING
Wij hebben de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees hoog in het vaandel staan.
De informatie die Boekwinkeltjes B.V. over u verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Boekwinkeltjes B.V. houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Boekwinkeltjes B.V., Postbus 7, 7440 AA Nijverdal.
HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Boekwinkeltjes B.V. niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal Boekwinkeltjes B.V.-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING
Boekwinkeltjes B.V. kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Boekwinkeltjes B.V. bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat Boekwinkeltjes B.V. jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Boekwinkeltjes B.V. gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Boekwinkeltjes B.V. leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites.
Boekwinkeltjes B.V. kan jouw persoonsgegevens uitwisselen met haar vennootschappen die deel uitmaken van de Boekwinkeltjes B.V.. Je gegevens kunnen door Boekwinkeltjes B.V. worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van Boekwinkeltjes B.V. of haar groepsmaatschappijen. Dit doet Boekwinkeltjes B.V. zodat zij je beter van dienst kan zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses af kan stemmen.

Boekwinkeltjes B.V. verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Boekwinkeltjes B.V., en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Boekwinkeltjes B.V. op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Boekwinkeltjes B.V. een profiel van je opstellen;
om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
om te voldoen aan de op Boekwinkeltjes B.V. rustende wet- en regelgeving.
Boekwinkeltjes B.V. bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Zoals reeds eerder vermeld kan Boekwinkeltjes B.V. persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van Boekwinkeltjes B.V. of haar groepsmaatschappijen.
Je adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere ‘list rental’). We selecteren deze derden op basis van de informatie die we hebben verzameld over jouw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun je je gegevens laten blokkeren. Uitsluitend als jij Boekwinkeltjes B.V. daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan Boekwinkeltjes B.V. je elektronische gegevens gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zal altijd worden verstuurd vanuit Boekwinkeltjes B.V.. De informatie en aanbiedingen van derden beoordeelt Boekwinkeltjes B.V. ook altijd voordat deze door haar wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens door derden weer intrekken.
Boekwinkeltjes B.V. kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Boekwinkeltjes B.V. te garanderen. Tevens zal Boekwinkeltjes B.V. persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Boekwinkeltjes B.V. aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.
Boekwinkeltjes B.V. kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

BEVEILIGING
Boekwinkeltjes B.V. handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

COOKIES
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.
Aan de hand van cookies kunnen websites van Boekwinkeltjes B.V. je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.
Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.
Boekwinkeltjes B.V. maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maakt Boekwinkeltjes B.V. gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar geen website van Boekwinkeltjes B.V. bezoekt. Tot slot maakt Boekwinkeltjes B.V. gebruik van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op Boekwinkeltjes B.V. websites gedurende maximaal tien dagen. Wanneer je voor de elfde dag contact maakt met een Boekwinkeltjes B.V. website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd.
Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van Boekwinkeltjes B.V. geen gebruik kunt maken.
Zoals reeds eerder vermeld kan Boekwinkeltjes B.V. persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van Boekwinkeltjes B.V. of haar groepsmaatschappijen, waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.
Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van Boekwinkeltjes B.V. advertenties op websites van Boekwinkeltjes B.V.. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Boekwinkeltjes B.V. geplaatste cookies.
Je kan zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Boekwinkeltjes B.V. je naar het “help” menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kan je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van Boekwinkeltjes B.V. op Boekwinkeltjes B.V. websites advertenties presenteren.

DOORGIFTE DERDE LANDEN
De servers die DoubleClick gebruikt voor het presenteren van advertenties op websites van Boekwinkeltjes B.V. bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekt Boekwinkeltjes B.V. locatiegegevens aan DoubleClick. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien DoubleClick heeft verklaard zich te houden aan de ‘safe harbor’ privacy regelgeving.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Boekwinkeltjes B.V. behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Boekwinkeltjes B.V. adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Boekwinkeltjes B.V. wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 12 oktober 2012.