Boekennieuws.

Nieuws, reportages en achtergronden uit de wereld van het boek

recensies

Sierpapier, van bloeiend decoratieproduct tot cadeauverpakking

Waarom zou iemand een tweede druk uitbrengen van een gids over sierpapier, in een tijd dat papier in het algemeen minder populair lijkt te worden als middel om iets uit te drukken, hetzij in woorden of in beeld. En waarin de meeste mensen sierpapier bovendien hooguit zien als verpakkingsmiddel om hun cadeautje feestelijk in te kunnen overhandigen.

Ons verleden is echter behangen en gedecoreerd met sierpapier, zelfs uw oma bekleedde haar kasten en laden waarschijnlijk nog met papier, uit netheid- en hygiënische overwegingen. Sierpapier werd in oma’s tijd echter al lang niet meer met de hand vervaardigd. Al vanaf het begin van de 19e eeuw ontwikkelde de sierpapierindustrie zich, zodat het papier fabrieksmatig in grote hoeveelheden vervaardigd en wereldwijd verhandeld kon worden.

Sierpapier was eeuwenlang een heel gewoon, alledaags decoratief artikel in Europa. Het werd niet alleen gebruikt om de binnenkanten van kasten, laden en ook koffers te bekleden, maar zelfs dozen, mappen en verrekijkers werden met het mooi gedecoreerde papier aangekleed. Kamers werden behangen met sierbehangsels en boekbinders pasten het graag toe voor het bekleden van de boekband en als schutbladen. Een mooi maar arbeidsintensief ambacht.

De in 2016 verschenen, herziene en uitgebreide druk van Sierpapier – Een gids is samengesteld door Susanne Krause, sierpapiermaakster, uitgeefster en schrijfster en Julia Rinck, kunsthistorica. Deze druk is aangevuld met algemene historische en technische informatie en met nieuwe en zeldzame sierpapiersoorten. Een volkomen nieuw hoofdstuk in het boek is gewijd aan bijzondere en onverwachte toepassingen van sierpapier.

Deze publicatie is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in sierpapier van vroeger en nu. Denk aan archivarissen, bibliothecarissen, verzamelaars, boek- en papierliefhebbers, antiquaren, kunstenaars en alle andere belangstellenden. Het boek wil een leidraad zijn om de belangrijkste sierpapiersoorten op betrouwbare wijze te kunnen herkennen.

Want hier zit een addertje onder het gras. Niet alleen de terminologie van het sierpapier is lastig qua vervaardigingswijzen, uiterlijke kenmerken en handelsnamen, ook het leren herkennen van sierpapier is niet zo eenvoudig. Om sierpapier te omschrijven voldoet de volgende definitie van August Weichelt, een Duitse sierpapierspecialist:”Onder sierpapier verstaat met papier dat in de papierfabriek als onbewerkt papier is vervaardigd en afgeleverd, en vervolgens met speciale machines of met de hand door kleuren, bestrijken of andere methoden tot sierpapier gemaakt en dus verfraaid, veredeld is”.

De wereld van het sierpapier, een mooi en interessant kunstproduct en tegelijk op economisch gebied een totaal niet belangrijk nevenproduct. Toch is de belangstelling voor deze prachtige papieren nooit helemaal verdwenen. Sinds enkele decennia lijkt de renaissance voor sierpapier aangebroken, wat te zien is bij tentoonstellingen en beurzen, internetpresentaties en nieuwe vakpublicaties. Ook worden er diverse workshops en cursussen aangeboden voor beroepsbeoefenaren en hobbyisten.

Dit boek geeft een gedegen overzicht van de diverse soorten sierpapier en kan als handleiding fungeren voor iedereen die zelf uit wil vinden of zijn sierpapier ‘echt’ is. Bovendien is het drietalig uitgevoerd (Duits, Engels en Nederlands). Een sierpapierliefhebber kan zijn hart ophalen aan dit boek. Voor leken is het echter een te specialistisch geheel, waarin je al snel verdwaald in technieken, varianten en beschrijvingen. Dit boek is voor kenners.

Sierpapier – Een gids
Susanne Krause en Julia Rinck
Hauswedell & Co
295 blz
€ 129,-

Geschreven door Marieke op 08-05-2017.

Reacties op "Sierpapier, van bloeiend decoratieproduct tot cadeauverpakking"

No comments yet