1 Gibran, Kahlil
De profeet
2 Rosenboom, Thomas
Vriend van verdienste
3 Haasse, Hella
De verborgen bron
4 Young, Jeffrey / Klosko, Janet
Leven in je leven
5 Brijs, Stefan
De engelenmaker
6 Lampedusa, Giuseppe Tomasi di
De Tijgerkat
7 Barnes, Julian
Alsof het voorbij is
8 Rosewell, Pamela
De stille jaren van Corrie ten Boom
9 Estes, Clarissa Pinkola
De ontembare vrouw als archetype in mythen en verhalen
10 Ligterink, G.H.
De landverhuizers

 

Geschreven door Elvira op 12-03-2018.