1 Bergh, Herman van den
Verzamelde gedichten
2 Szczypiorski, Andrzej
Een mis voor de stad Atrecht
3 Wolkers, Jan
Kort Amerikaans
4 Hermans, Willem Frederik
Nooit meer slapen
5 Strauss, Richard
Die Frau ohne schatten
6 Varga, Mario Llosa
Lof van de stiefmoeder
7 Bordewijk, Ferdinand
Bint
8 Kashua, Sayed
Tweede persoon enkelvoud
9 Zukav, Gary
De zetel van de ziel
10 Rilke, Rainer Maria
Nieuwe gedichten
Geschreven door Elvira op 06-11-2017.